law16.jpeg

ТРУДОВЕ ПРАВО

За напрямком практики в галузі трудового права надаються наступні послуги:

Роботодавцям:

1. Усні й письмові консультації, висновки та роз’яснення з питань трудового законодавства України і судової практики.

2. Організація, аудит та відновлення кадрового діловодства Клієнта.

3. Розробка правил внутрішнього трудового розпорядку, положень про персонал, трудових інструкцій, трудових договорів (контрактів).

4. Підготовка проектів колективних договорів та супроводження їх укладання.

5. Представництво під час досудового врегулювання та судового вирішення трудових спорів.

6. Здійснення юридичного супроводу звільнень співробітників у зв'язку з реорганізацією підприємств, у тому числі у зв'язку зі скороченням штату чи чисельності працівників.

7. Здійснення дій, пов’язаних з одержанням дозволів на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні, а також оформленням трудових контрактів з ними.

8. Узгодження питань найму персоналу в іноземні компанії з органами виконавчої влади України.

9. Судовий захист прав та законних інтересів Клієнта у справах, які врегульовані трудовим законодавством України.

 

Найманим працівникам:
1. Надання усних і письмових консультацій, висновків та роз’яснень з питань трудового законодавства України і судової практики.
2. Поновлення на роботі (посаді) керівників та інших членів виконавчого органу підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування.
3. Визнання звільнення особи незаконним, поновлення на попередньому місці роботи та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу.
4. Юридичний супровід при працевлаштуванні та звільненні особи.
5. Представництво у судових справах щодо трудових спорів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.
6. Здійснення юридичної допомоги у вирішенні конфліктних ситуацій із профспілковими органами.
7. Забезпечення виконання судового рішення органами Державної виконавчої служби України в повному обсязі та у терміни, визначені чинним законодавством України.
8. Оскарження рішень, дій та бездіяльності судді, державного виконавця в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
9. Інші якісні та високоефективні послуги в галузі трудового права.