ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

За напрямком практики в галузі інтелектуальної власності надаються наступні послуги:

1. Усні й письмові консультації, висновки та роз’яснення в галузі захисту інтелектуальної власності.

2. Підготовка та подання заявки на реєстрацію товарного знаку.

3. Проведення інформаційного пошуку щодо наявності попередніх прав на товарні знаки.

4. Попередня оцінка реєстрації товарного знаку.

5. Забезпечення проведення оцінки об’єктів інтелектуальної власності.

6. Надання консультацій з усіх питань, пов’язаних з охороною патентованого об’єкту інтелектуальної власності.

7. Підготовка та подання до патентної установи заявки на видачу патенту на винахід (корисну модель, промисловий зразок).

8. Супроводження процесу отримання патенту.

9. Надання консультацій, підготовка необхідних документів та супроводження передачі прав інтелектуальної власності.

10. Супроводження процесу реєстрації ліцензійних договорів на об’єкти прав інтелектуальної власності.

law11.jpeg
 
law5_edited.jpg

11. Забезпечення позасудового і судового захисту інтелектуальної власності (визнання свідоцтв недійсними, припинення патентів, представництво інтересів власників інтелектуальної власності в судових інстанціях).
12. Супроводження правочинів щодо купівлі-продажу об’єктів інтелектуальної власності.
13. Представництво інтересів Клієнта в Антимонопольному комітеті України (підготовка та подання необхідних документів щодо захисту від недобросовісної конкуренції, представництво та захист інтересів під час розгляду справ в Антимонопольному комітеті України, оскарження дій та рішень Антимонопольного комітету України в судовому порядку).
14. Надання рекомендацій та роз’яснень антимонопольного законодавства України.
15. Оскарження рішень, дій та бездіяльності судді, державного виконавця в порядку, передбаченому адміністративним та кримінальним процесуальним кодексом України.
16. Забезпечення виконання судового рішення органами Державної виконавчої служби України в повному обсязі та у терміни, визначені чинним законодавством України.
17. Інші якісні та високоефективні послуги в галузі інтелектуальної власності.