СТРАХОВЕ ПРАВО

За напрямком практики в галузі страхового права надаються наступні послуги:
1. Усні й письмові консультації з питань особистого страхування, страхування життя, майна, відповідальності, роз'яснення положень чинного законодавства України про страхування.
2. Здійснення комплексного юридичного супроводу в процесі підготовки і підписання договорів страхування, аналіз укладених договорів страхування.
3. Представлення інтересів Клієнта у відносинах зі страховими компаніями при настанні страхового випадку.
4. Представництво інтересів Клієнта і ведення судових справ зі страхових спорів (припинення договору страхування, стягнення страхової виплати та ін.).
5. Консультування і юридичний супровід взаємодії з регуляторними органами (Нацкомфінпослуг України, Державним комітетом фінансового моніторингу України, іншими органами державної виконавчої влади).
6. Надання юридичних послуг при настанні страхового випадку, надання юридичних висновків та посередництво при нестандартних та складних страхових випадках, а також при нарахуваннях страхових відшкодувань без узгодження із застрахованою особою.
7. Надання юридичних висновків при настанні страхової події, обґрунтованості страхової виплати/відмови від страхового відшкодування.

law8.jpeg
 
law17.jpeg

8. Представлення інтересів страхувальників і застрахованих осіб у судах усіх інстанцій із підготовкою і складанням позовних заяв, претензій, запитів та інших процесуальних документів.
9. Повний юридичний супровід Клієнта у переговорах з представниками страхових компаній під час спорів за наявних страхових договорів (відмов у виплаті страхового відшкодування, зменшення страхових виплат, порушення термінів виплат страхового відшкодування).
10. Організація систематичної претензійно-позовної роботи, направленої на задоволення суброгаційних вимог страхувальника, підготовка відповідей на регресні вимоги, розробка мирових угод для добровільного відшкодування боргів в порядку регресу.
11. Організація на підставі окремого договору систематичної претензійно-позовної роботи, направленої на задоволення вимог страховика про відшкодування збитків у порядку суброгації та регресу в добровільному порядку, укладання мирових угод.
12. Представлення інтересів Клієнта при розгляді справ про відшкодування збитків в порядку суброгації та регресу в суді, у рамках кримінального провадження, підготовка претензій, позовів, відзивів, мирових угод, збір та подання доказів.
13. Забезпечення виконання судового рішення органами Держаної виконавчої служби України в повному обсязі та у терміни, визначені чинним законодавством України.
14. Інші якісні та високоефективні послуги в галузі страхового права.