law15.jpeg

ФІНАНСОВЕ ТА ПОДАТКОВЕ ПРАВО

За напрямком практики в галузі фінансового та податкового права надаються наступні послуги:
1. Усні й письмові консультації, висновки та роз’яснення Клієнтам із питань кредитування, забезпечення виконання зобов’язань, фінансового моніторингу, валютного регулювання, правового регулювання банківського, фінансового сектору, сектору страхування, легалізації грошових коштів та лізингових операцій.
2. Надання Клієнтам усних і письмових консультацій, висновків та роз’яснень з питань різних форм фінансування, регулювання інвестиційної діяльності, регулювання ринку цінних паперів, супровід випуску акцій, облігацій.
3. Надання Клієнтам усних та письмових консультацій, висновків та роз’яснень в галузі податкового законодавства України та судової практики.
4. Здійснення структурування угод з банківськими установами і страховими компаніями, інвестиційними фондами, а також інших угод, пов’язаних з банківськими переказами, гарантіями, валютним регулюванням, складання типових угод, розробка продуктів та документації учасників банківського і фінансового ринку.
5. Юридичний супровід створення банківських структур, страхових компаній, учасників ринку цінних паперів, інвестиційних фондів, складання внутрішньої документації, їх ліцензування, отримання дозволів.
6. Здійснення правового аудиту, структурування угод щодо злиття і поглинання банків, фінансових структур, страхових компаній, інвестиційних фондів, учасників ринку цінних паперів, отримання дозволів на відчуження акцій, зміна управлінської структури.
7. Комплексне представництво прав та інтересів учасників банківського, страхового і фінансового ринку в державних органах та установах, перед фізичними особами.
8. Юридичний консалтинг та допомога під час відкриття і використання банківських рахунків в національній та іноземній валютах.

 

9. Комплексне представництво прав та інтересів Клієнтів у переговорах із банківськими установами з питань погодження порядку і умов кредитування, відкриття акредитивів, отримання банківських гарантій, реструктуризації заборгованості тощо.
10. Підготовка необхідних документів та юридичне супроводження відкриття кредитних ліній.
11. Забезпечення правового консалтингу у сфері іпотечного кредитування.
12. Забезпечення ефективного податкового планування для Клієнта, у тому числі нерезидента, з урахуванням особливостей, форм і структури ведення бізнесу в Україні.
13. Розроблення найбільш оптимальних, з точки зору оподаткування, схем ведення бізнесу.
14. Надання комплексної практичної допомоги під час проведення податкових перевірок.
15. Здійснення правової експертизи актів перевірок податкових органів.
16. Забезпечення представництва прав та інтересів Клієнта у взаємовідносинах з контролюючими та правоохоронними органами.

 

17. Збирання і подання доказів до державних органів та інших організацій, підприємств, установ, а у разі судового розгляду спору у суді, які свідчать на користь Клієнта.
18. Оскарження рішень, дій та бездіяльності податкових і органів з питань, пов’язаних з їхньою компетенцією в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
19. Комплексний захист і представництво прав та обов’язків Клієнта у спорах, пов’язаних із банківським і валютним законодавством, у спорах з податковими органами під час досудового врегулювання конфлікту і розгляду справ у судах усіх юрисдикцій та інстанцій.
20. Складання всіх письмових процесуальних документів (позовних заяв, зустрічних позовних заяв, пояснень, відзивів, запитів, заяв, клопотань, апеляційних, касаційних скарг) та інших документів правового характеру в інтересах Клієнта.
21. Ознайомлення з матеріалами під час розгляду справи в судах усіх юрисдикцій та інстанцій.
22. Забезпечення виконання судового рішення органами Державної виконавчої служби України в повному обсязі та у терміни, визначені чинним законодавством України.
23. Оскарження рішень, дій та бездіяльності судді, державного виконавця в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
24. Інші якісні та високоефективні послуги в галузі фінансового та податкового права.