СІМЕЙНО-ПРАВОВА ПРАКТИКА

За напрямком сімейно-правової практики на всій території України надаються наступні послуги:
1. Усні й письмові консультації, висновки та роз’яснення в галузі сімейного права України, стосовно особистих немайнових та майнових прав і обов’язків: подружжя, батьків і дітей, усиновлювачів і усиновлених, інших членів сім'ї та родичів.
2. Усні і письмові консультації, висновки та роз’яснення відносно судової практики в галузі сімейного права України.
3. Досудове врегулювання конфліктів, що виникли під час сімейних правовідносин.
4. Складання всіх письмовим процесуальних документів, передбачених Сімейним, Цивільним та Цивільним процесуальним кодексами України (позовних заяв, зустрічних позовних заяв, заперечень, пояснень, запитів, заяв, клопотань, апеляційних та касаційних скарг тощо).
5. Юридичний супровід, розробка і складання проектів: шлюбного договору, договору про надання утримання, договору про сплату аліментів на дитину, інших договорів, що не суперечать чинному законодавству України.
6. Комплексний захист прав, свобод і законних інтересів Клієнта як заявника, позивача, відповідача у справах щодо укладення, зміни, розірвання, визнання недійсним шлюбного договору в судах усіх інстанцій.

law5.jpeg
 
law7.jpeg

7. Комплексний захист прав, свобод і законних інтересів Клієнта як заявника, позивача, відповідача у справах щодо укладення, розірвання, визнання недійсним шлюбу в судах усіх інстанцій.
8. Комплексний захист прав, свобод і законних інтересів Клієнта як заявника, позивача, відповідача у справах про захист особистої приватної власності дружини та чоловіка в судах усіх інстанцій.
9. Комплексний захист прав, свобод і законних інтересів Клієнта як заявника, позивача, відповідача у справах, що виникають із спільної сумісної власності подружжя (здійснення права спільної сумісної власності, розподіл майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя) в судах усіх інстанцій.
10. Комплексний захист прав, свобод і законних інтересів Клієнта як заявника, позивача, відповідача у справах про стягнення аліментів на утримання дитини, а також на утримання дружини/чоловіка у разі проживання з ним дитини в судах усіх інстанцій.
11. Комплексний захист прав, свобод і законних інтересів Клієнта як заявника, позивача, відповідача у справах, що виникають із прав і обов’язків матері і батька щодо утримання та виховання дитини.

 

12. Збирання та подання доказів до суду, які свідчать на користь Клієнта.
13. Ознайомлення з матеріалами судових справ в судах усіх інстанцій в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України.
14. Підготовка та внесення відводу судді на підставі та в порядку, визначеному Цивільним процесуальним кодексом України.
15. Забезпечення виконання судового рішення органами Державної виконавчої служби України в повному обсязі та у терміни, визначені чинним законодавством України.
16. Оскарження рішень, дій та бездіяльності судді, державного виконавця в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
17. Інші якісні та високоефективні послуги в галузі сімейно-правової практики.

law5_edited.jpg