КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРАКТИКА

Послуги

 
law10.jpeg

ЗА НАПРЯМКОМ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПРАКТИКИ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ НАДАЮТЬСЯ НАСТУПНІ ПОСЛУГИ:

1. Письмові консультації, висновки й роз’яснення в галузях кримінального та кримінально-процесуального права України і судової практики.
2. Досудове врегулювання конфліктів кримінально-правового характеру.
3. Складання всіх письмових процесуальних документів, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.
4. Комплексний захист прав, свобод і законних інтересів Клієнта як підозрюваного, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію) під час досудового розслідування (досудового слідства чи дізнання) та розгляду справи в судах усіх інстанцій.
5. Комплексне представництво прав і обов’язків Клієнта як заявника, свідка, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача під час досудового розслідування (досудового слідства чи дізнання) та розгляду справи в судах усіх інстанцій.
6. Збирання та подання слідчому, прокурору, слідчому судді доказів, які свідчать на користь Клієнта.
7. Залучення незалежних  спеціалістів  та  експертів у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.
8. Участь у проведенні окремих процесуальних дій.
9. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
10. Оскарження рішень, дій та бездіяльності слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
11. Підготовка та внесення відводів відповідним суб’єктам кримінального провадження на підставі та в порядку, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України.
12. Процесуальне забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
13. Процесуальне забезпечення відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, а також відновлення репутації, якщо підозра не підтвердилася.
14. Інші якісні та високоефективні послуги в галузі кримінально-правової практики.