law4.jpeg

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ПРАКТИКА

За напрямом адміністративно-правової практики надаються наступні послуги:
1. Усні й письмові консультації, висновки, роз’яснення та комплекс юридичних послуг щодо адміністративно-правових відносин суспільства і держави.
2. Розробка індивідуальної стратегії правового захисту прав і законних інтересів Клієнта в адміністративно-правових відносинах із контролюючими, правоохоронними органами та судами.
3. Підготовка відповідей на запити, приписи, інші повідомлення органів влади, у тому числі органів державної податкової служби, органів прокуратури, митних органів, пожежного нагляду, внутрішніх справ, антимонопольного комітету, захисту прав споживачів, інших державних органів та установ.
4. Супроводження Клієнта при проведенні перевірки (планової/позапланової) контролюючими та правоохоронними органами.
5. Оскарження порядку проведення і результатів перевірок контролюючих та правоохоронних органів.
6. Представництво інтересів і захист прав Клієнта в органах державної влади, місцевого самоврядування та судових процесах у справах адміністративно-правової юрисдикції у всіх судових інстанціях.
7. Складання процесуальних документів (позовних заяв, скарг, клопотань, адвокатських запитів тощо), спрямованих на захист прав та інтересів Клієнта у справах адміністративно-правової юрисдикції.
8. Збір і надання до суду доказів, які свідчать на користь Клієнта.
9. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб.
10. Забезпечення виконання судового рішення органами Державної виконавчої служби України в повному обсязі та у терміни, визначені чинним законодавством України.
11. Інші якісні та високоефективні послуги в галузі адміністративно-правової практики.